IVARETA LYD OG BILDE-MINNER

Vi hjelper deg å samle dine lyd og bilde-minner i en sky, på en harddisc eller

på en minnepenn/dvd fra kr. 450,-  hvis du ønsker det. ( Det siste forslaget anbefales kun ved små leveranser)

 
  
  
  

Når var siste gang du så på lysbilder / dias... Vi hjelper deg å legge minnene over

på en minnepenn som du kan koble direkte til en smart-TV eller laptop / PC'n

Fra kr.450,-